Polityka prywatności

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem serwisu www.ewawozniak.pl jest evo Ewa Woźniak.

W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez evo Ewa Woźniak, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Woźniak prowadząca działalność gospodarczą evo Ewa Woźniak, zwana dalej jako www.ewawozniak.pl, ul. Złota 25 05-123 Chotomów, NIP: 7722057042, REGON: 369941478

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celach niezbędnych to wykonania zakresu usługi poprzez evo Ewa Woźniak przetwarzane będą następujące dane osobowe:

imię, nazwisko
adres e-mail
numer telefonu

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

pozyskiwanie opinii dotyczącej przebiegu i jakości usługi świadczonej przez evo Ewa Woźniak
odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez evo Ewa Woźniak.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

Wyżej wymienione dane osobowe mogą być przekazane oraz udostępniane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu evo Ewa Woźniak lub innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne dla evo Ewa Woźniak
b. podwykonawcom wspierającym evo Ewa Woźniak w zakresie wykonania umowy,
c. podmiotom świadczącym dla evo Ewa Woźniak usługi doradcze, outsourcingowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
e. podmiotom współpracującym z evo Ewa Woźniak przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim stanę się administratorem danych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wyżej wymienione dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przez właściciela owych danych osobowych.

TWOJE PRAWA

Osoba od której zbierane są jej dane osobowe oraz dane osobowe jej dzieci ma prawo do:

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania danych oraz ich poprawiania,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z administratorem wyżej wymienionych danych osobowych możliwy jest poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mail: kontakt@ewawozniak.pl

PLIKI COOKIES

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies pełnią bardzo ważna funkcję, ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go.

W ramach serwisu www.ewawozniak.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

NIEOSOBOWE DANE IDENTYFIKACYJNE

Serwis www.ewawozniak.pl gromadzi nieosobowe informacje identyfikacyjne na temat Użytkowników serwisu, ilekroć wchodzą oni w interakcję z serwisem www.ewawozniak.pl. Nieosobowe dane identyfikacyjne obejmują nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się z serwisem www.ewawozniak.pl.

Informacje te są gromadzone z pośrednictwem firmy Google z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Są one wykorzystywane do prowadzenia statystyk odwiedzin oraz ulepszania mojej strony internetowej.